SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:48  

Đảng bộ Bộ GTVT: Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT; Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ: Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT, Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn GTVT VN; các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ...

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2017 với quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động của toàn đảng bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ chi bộ đến đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ trên tất cả các lĩnh vực. BCH Đảng bộ Bộ đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hoạt động của BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và tổ chức thực hiện.

Trong năm 2017, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu triển khai hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Công Bổng cho biết, trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương (khóa XII), các nghị quyết của Đảng ủy Khối đảm bảo yêu cầu và từng bước đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết.

Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Năm 2017, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 895 quần chúng ưu tú và 599 đảng viên mới.

Đảng ủy Bộ quan tâm sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng. Trình Đảng ủy Khối chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định. Ban Thường vụ tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ. Hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo 926/926 chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 trong toàn đảng bộ nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, đúng quy trình. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể...

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Phạm Công Bổng cho biết, Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo “Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT”.

Tiếp tục tăng cường đổi mới, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các tổ chức đảng và các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ Bộ GTVT trong năm qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu Đảng ủy Bộ phải tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Cán sự đảng tạo sự đồng thuận để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2018. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 “Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt Quy định số 101 ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”- Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp uỷ và UBKT các cấp chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các cấp ủy Đảng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác của cấp trên phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm có hiệu quả thiết thực.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, năm 2017, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT gặp không ít khó khăn; song, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ đã đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, năm 2018 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cũng là năm Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Bộ GTVT (07/11/1948 - 07/11/2018); để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ Bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 chào mừng Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Bộ GTVT.

Tập trung đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị; Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp uỷ và UBKT các cấp chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Mỗi đồng chí cán bộ Đảng, từ cấp ủy chi bộ trở lên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận tụy với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách trong thi hành công vụ. Từng tổ chức đảng, đảng viên phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, xây dựng các giải pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2017 đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm cuối năm.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Báo Giao thông, Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những kết quả đã đạt được trong năm 2017 và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong năm 2018. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, trong ngành GTVT, để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu lập thành tích cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2018 để chào mừng Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Đảng bộ Bộ GTVT.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2018, thay mặt BCH Đảng bộ Bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo từng tháng, quý, năm 2018. Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tháo gỡ khó khăn, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đảng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

* Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã công bố các quyết định khen thưởng: Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 3 đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công và Khuất Việt Hùng; Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho 2 đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông và Khuất Việt Hùng; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho 4 đồng chí: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Lại Xuân Thanh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)) và Đoàn Huy Khương (Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ); Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Cờ cho 2 tập thể đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu từ 2013 - 2017 là Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam và Đảng bộ Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Đảng ủy Bộ GTVT trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT cũng công bố Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định bổ sung 3 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tags:

Bài viết khác

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010