SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 15:29  

Ban giám đốc

Các thế hệ lãnh đạo của Bệnh viện qua các thời kỳ:

 

Từ tháng 8/1967 đến tháng 01/1990

-         Giám đốc       : Ông Nguyễn Soạn

-         Phó Giám đốc: Ông Mai Xuân Đức

Từ Tháng 01/1970 đến tháng 7/1987

-         Giám đốc        : Ông Nguyễn Xuân Đính

-         Phó Giám đốc: Ông Mai Xuân Đức

Từ tháng 7/1987 đến tháng 6/1992

-         Giám đốc Ông: Mai Xuân Đức

-         Phó Giám đốc : Bà Hồ Thị Ngọc Chương

Từ tháng 7 / 1992 đến tháng 6/1996

-         Giám đốc       : Bà Hồ Thị Ngọc Chương

-         Phó giám đốc : Ông Dương Minh Ngọc

Từ tháng 7/1996 đến tháng 12/ 2000

-         Quyền Giám đốc: ông Dương Minh Ngọc

Từ tháng 1/2000 đến tháng 12 – 2006

-         Giám đốc       : Ông Dương Minh Ngọc

-         Phó giám đốc : Ông Nguyễn Văn Thịnh

-         Phó giám đốc : Ông Đặng Quốc Khánh

Từ Tháng 1/2007 đến tháng 2/2012

-     Giám đốc       : Ông Hoàng Ngọc Châu

-     Phó giám đốc : Ông Nguyễn Văn Thịnh

-     Phó giám đốc : Ông Đặng Quốc Khánh

Từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2012

-         Giám đốc       : Ông Phạm Thành Lâm

-         Phó giám đốc : Ông Nguyễn Văn Thịnh

-         Phó Giám đốc : Ông Phạm Thanh Minh

Từ tháng 3/2012 đến tháng 1/2013 :

-         Phó giám đốc Phụ trách BV : Ông Phạm Thanh Minh

-         Phó Giám đốc                       : Ông Nguyễn Văn Thịnh

Từ 28/1/2013 đến nay :

-         Giám đốc:        Ông Phạm Thanh Minh

-         Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thịnh

-         (Về nghỉ hưu theo chế độ từ 30/4/2014)

-         Phó giám đốc:  Ông Trần Trung Kiên

-         Phó giám đốc:  Ông Phạm Lê Thắng
Tags:

Bài viết khác

  • Giới thiệu tổng quan Bệnh viện
    Giới thiệu tổng quan Bệnh viện
    Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc là Bệnh viện đa khoa hạng III với quy mô gường bệnh là 120 và tổng số cán bộ công nhân viên là trên 120 trong đó có 28 Bác sỹ.Là đơn vị sự nghiệp y tế công
  • Lịch sử hình thành
    Lịch sử hình thành
    Tiền thân của Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là Bệnh viện 8 được thành lập tại quyết định số 1532/QĐ/TC ngày 10 tháng 8 năm 1967 (Trích báo cáo tóm tắt lịch sử 47 năm hình

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010