SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 1, 14/07/2024 | 00:07  

Ban giám đốc

Các thế hệ lãnh đạo của Bệnh viện qua các thời kỳ:

 

Từ tháng 8/1967 đến tháng 01/1990

-         Giám đốc       : Ông Nguyễn Soạn

-         Phó Giám đốc: Ông Mai Xuân Đức

Từ Tháng 01/1970 đến tháng 7/1987

-         Giám đốc        : Ông Nguyễn Xuân Đính

-         Phó Giám đốc: Ông Mai Xuân Đức

Từ tháng 7/1987 đến tháng 6/1992

-         Giám đốc Ông: Mai Xuân Đức

-         Phó Giám đốc : Bà Hồ Thị Ngọc Chương

Từ tháng 7 / 1992 đến tháng 6/1996

-         Giám đốc       : Bà Hồ Thị Ngọc Chương

-         Phó giám đốc : Ông Dương Minh Ngọc

Từ tháng 7/1996 đến tháng 12/ 2000

-         Quyền Giám đốc: ông Dương Minh Ngọc

Từ tháng 1/2000 đến tháng 12 – 2006

-         Giám đốc       : Ông Dương Minh Ngọc

-         Phó giám đốc : Ông Nguyễn Văn Thịnh

-         Phó giám đốc : Ông Đặng Quốc Khánh

Từ Tháng 1/2007 đến tháng 2/2012

-     Giám đốc       : Ông Hoàng Ngọc Châu

-     Phó giám đốc : Ông Nguyễn Văn Thịnh

-     Phó giám đốc : Ông Đặng Quốc Khánh

Từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2012

-         Giám đốc       : Ông Phạm Thành Lâm

-         Phó giám đốc : Ông Nguyễn Văn Thịnh

-         Phó Giám đốc : Ông Phạm Thanh Minh

Từ tháng 3/2012 đến tháng 1/2013 :

-         Phó giám đốc Phụ trách BV : Ông Phạm Thanh Minh

-         Phó Giám đốc                       : Ông Nguyễn Văn Thịnh

Từ 28/1/2013 đến 1/2023 :

-         Giám đốc:        Ông Phạm Thanh Minh

-         Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thịnh

-         (Về nghỉ hưu theo chế độ từ 30/4/2014)

-         Phó giám đốc:  Ông Trần Trung Kiên

-         Phó giám đốc:  Ông Phạm Lê Thắng

Từ  1/2023 đến nay :

-         Giám đốc:        Ông Phạm Việt Hưng

-         Phó giám đốc:  Ông Trần Trung Kiên

-         Phó giám đốc:  Ông Phạm Lê Thắng
Tags:

Bài viết khác

© 2024. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010