SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 7, 02/12/2023 | 06:05  

Các kỹ thuật của bệnh viện

Danh mục kỹ thuật tại bệnh viện

Danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện Căn cứ theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 07 năm 2019 của Bộ Y tế và Nghị

Danh mục kỹ thuật tại bệnh viện

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010