SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:53  

Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan Bệnh viện

Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc là Bệnh viện đa khoa hạng III với quy mô gường bệnh là 120 và tổng số cán bộ công nhân viên

Giới thiệu tổng quan Bệnh viện

Lịch sử hình thành

Tiền thân của Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là Bệnh viện 8 được thành lập tại quyết định số 1532/QĐ/TC ngày

Lịch sử hình thành

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010