SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 7, 02/12/2023 | 04:55  

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019

Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ - CYT ngày 05/7/2013 của Cục tr­­­ưởng Cục Y tế GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

Thông báo Kết quả sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ - CYT ngày 05/7/2013 của Cục tr­­­ưởng Cục Y tế GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

Thông báo Kết quả sát hạch xét tuyển viên chức năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh): Phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

Bệnh Viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng HĐLĐ

Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định

Bệnh Viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng HĐLĐ

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2016

Thực hiện công tác xét tuyển viên chức năm 2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức. Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc đã tổ chức

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2016

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định

KẾ HOẠCH CHI TIẾT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC 2016 (2)

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-CYT ngày 7/11/2016 của Cục Trưởng Cục Y tế GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC 2016 (2)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC 2016

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh): Phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC 2016

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010