SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:09  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC TUYỂN DỤNG

         Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; Căn cứ nhu cầu về lao động của bệnh viện.

         Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc Thông báo tuyển dụng HĐLĐ với nội dung cụ thể như sau:

Vị trí việc làm tuyển dụng: Dược sỹ Đại học

Số lượng: 01 người.

Loại hợp đồng dự kiến giao kết: Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Mức lương dự kiến: Theo hệ số bậc lương quy định tại NĐ204/CP ngày 14/12/2004của Chính phủ.

 Điều kiện làm việc: Làm Dược sỹ thuộc khoa Dược của bệnh viện.

         Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 17/7/2019 đến hết ngày 25/7/2019 (thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 07, NĐ03/2014-CP).

         Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 0211.3870.937; 0912.332.219; 0982 615 879 (liên hệ trong giờ hành chính, không nhận hồ sơ qua trung gian).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Thanh Minh
Tags:

Bài viết khác

© 2024. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010