CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 7, 25/09/2021 | 10:45  

THÔNG BÁO DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  2016

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

                                              

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Quê quán

Chuyên môn đào tạo

Ngạch VC dự tuyển

Ghi chú

I

Đủ điều kiện dự tuyển

 

 

 

 

 

1

Ngô Thị Minh Anh

19/7/1988

Hùng Vương – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

B.sỹ YHCT

B.sỹ YHCT hạng III

 

2

Vũ Thị Duyên

22/9/1992

Trực Tuấn – Trực Ninh – Nam Định

B.sỹ YHCT

B.sỹ YHCT hạng III

 

3

Phạm Diên

01/7/1990

Trung Giáp – Phong Châu – Phú Thọ

B.sỹ YHCT

B.sỹ YHCT hạng III

 

4

Phan Hương Giang

15/8/1979

Trưng Nhị – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên hạng III

 

5

Nguyễn Thị Hoạt

10/6/1990

Thổ Tang – Vĩnh Lạc – Vĩnh Phúc

B.sỹ YHdự phòng

B.sỹ YHDP hạng III

 

6

Mai Thị Hường

20/8/1993

Vĩnh Khang – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa

Dược sỹ Đại học

Dược sỹ hạng III

 

7

Bùi Thị Hiểu

09/10/1988

Tây Lương – Tiền Hải – Thái Bình

Dược sỹ Đại học

Dược sỹ hạng III

 

8

Khổng Thị Thùy Linh

03/12/1991

Yên Lập – Vĩnh Lạc – Vĩnh Phúc

CN. XN Y học

KTXNYH hạng III

 

9

Nguyễn Thị Ngọc

16/5/1974

Tân Giang – Cao Bằng – Cao Bằng

Bác sỹ Đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

10

Lê Thị Hương Nguyệt

26/9/1991

Sơn Lai – Nho Quan – Ninh Bình

Bác sỹ Đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

11

Lê Văn Sách

17/7/1990

Lãng Công – Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Bác sỹ Đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

12

Viên Văn Thủy

05/8/1988

Đại Đình – Tam Đảo – Vĩnh Phúc

Dược sỹ Đại học

Dược sỹ hạng III

 

13

Hoàng Thị Tính

22/12/1985

Tiến Thịnh – Mê Linh – Hà Nội

Bác sỹ Đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

14

Hà Ánh Tuyết

18/2/1989

Thái niên – Bảo Thắng – Lào Cai

B.sỹ YHCT

B.sỹ YHCT hạng III

 

15

Phạm Anh Tuấn

08/11/1973

Phương Sơn – Lục Ngạn – Bắc Giang

Bác sỹ vệ sinh dịch tễ

Bác sỹ hạng III

 

16

Nguyễn Danh Phương

05/5/1985

Tiến Thắng – Mê Linh – Hà Nội

Bác sỹ Đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

17

Nguyễn Văn Quyền

19/11/1983

Tự Lập – Mê Linh – Hà Nội

Bác sỹ Đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

II

Không đủ điều kiện dự tuyển

 

 

 

Không có

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

 

Nguyễn Minh Tấn

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 12 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Phạm Thanh Minh
Tags:

Bài viết khác

© 2021. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010