SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 7, 02/12/2023 | 05:41  

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

Họ và tên thí sinh

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Quê quán

Chức danh nghề nghiệp dự tuyển

Kết quả xét duyệt thành phần hồ sơ

Kết quả chấm điểm hồ sơ

Điểm phòng vấn sát hạch

 
Tổng điểm xét
 tuyển

Đối tượng ưu tiên

Điểm học tập, ĐTB chung tích lũy (tín chỉ)

Điểm tốt nghiệp

Điểm xét kết quả học tập

BÁC SỸ ĐA KHOA, CHUYÊN KHOA HẠNG  III

Phạm Thị Thu Hằng

13/5/1988

Nữ

Hà Nội

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

2.93/4

TC

146.5

95

336.5

Kiều Thị Thu Thủy

12/2/1979

Nữ

Hà Nội

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

6.95

7.50

144.5

92.5

329.5

Nguyễn Xuân Hải

22/10/1983

Nam

Hà Nội

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

6.23

8.50

147.3

90

327.3

Nguyễn Hữu Dũng

4/11/1988

Nam

Hà Nội

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

2.68/4

TC

134

95

324

Dương Văn Tiến

15/02/1985

Nam

Hà Nội

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

2.65/4

TC

132.5

87.5

307.5

Bùi Thị Hoa

28/02/1982

Nữ

Thái Bình

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

2.49/4

TC

124.5

90

304.5

Nguyễn Văn Sáu

18/4/1991

Nam

Nam Định

Bác sỹ CK PHM  hạng III

Không

6.37

5.53

119

92.5

304

Nguyễn Quốc Huy

20/6/1989

Nam

Phú Thọ

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

2.57/4

TC

128.5

85

298.5

Đinh Thị Dung

15/4/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

6.51

8.52

150.3

65

280.3

Nguyễn Văn Hào

10/1/1974

Nam

Nam Định

Bác sỹ SPK hạng III

Không

6.68

6.5

131.8

70

271.8

Nguyễn Mạnh Cường

11/9/1981

Nam

Vĩnh Phúc

Bác sỹ đa khoa hạng III

Không

7.55

8.33

158.8

0

158.8

BÁC SỸ YHCT HẠNG III

Nguyễn Văn Thụ

19/12/1992

Nam

Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT hạng III

Không

7.06/10

TC

141.2

97

335.2

Hoàng Thị Hồng Lam

17/4/1992

Nữ

Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT hạng III

Không

76/100

TC

152

90

332

Nguyễn Hương Linh

3/9/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT hạng III

Không

7.62

7.7

153.2

85

323.2

Dương Thị Kim Dung

8/7/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT hạng III

Không

7.51/10

TC

150.2

50

250.2

Nguyễn Thị Hương

28/01/1980

Nữ

Hà Nội

Bác sỹ YHCT hạng III

Không

7.11

8.33

154.4

20

194.4

Triệu Thu Trang

18/3/1992

Nữ

Phú Thọ

Bác sỹ YHCT hạng III

Không

7.42

TC

148.4

0

148.4

KTV HẠNG III

Nguyễn Văn Huân

20/02/1995

Nam

Hải Hưng

Kỹ thuật Y  XQ hạng III

Không

7.32/10

TC

146.4

87.5

321.4

Trần Thị Ánh Nguyệt

7/8/1996

Nữ

Hà Nội

Kỹ thuật Y PHCN hạng III

Không

7.27/10

TC

145.4

0

145.4

KTV HẠNG III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Trâm

22/12/1995

Nữ

Hà Tĩnh

Kỹ thuật Y XN hạng IV

Không

7.70

8.0

157

90

337

Lê Thị Quý Hòa

27/8/1986

Nữ

Hà Nội

Kỹ thuật Y XN hạng IV

Không

7.71

7.5

152.1

90

332.1

Nguyễn Hòa Bình

13/11/1995

Nam

Vĩnh Phúc

Kỹ thuật Y XN hạng IV

Không

7.09/10

TC

141.8

85

311.8

Phạm Duy Thái

4/7/1995

Nam

Phú Thọ

Kỹ thuật Y XN hạng IV

Không

6.7

7.5

142

80

302

ĐIỀU DƯỠNG VIÊN HẠNG IV

Trần Thị Thanh Tân

27/12/1987

Nữ

Phú Thọ

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.0

9.3

163

100

363

Nguyễn Văn Tiến

9/6/1993

Nam

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.94

9.0

159.4

100

359.4

Nguyễn Thị Thùy Dương

1/6/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

8.0

8.8

168

95

358

Nguyễn Thị Phương Hoa

14/01/1993

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.2

8.4

156

100

356

Nguyễn Thị Cúc

21/4/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.6

8.5

161

95

351

Trần Thị Kim Oanh

5/10/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

3.16/4

TC

158

95

348

Lỗ Thị Thùy

18/7/1989

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.4

8.7

161

90

341

Lê Thị Thu Hạnh

30/3/1993

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.01

8.0

150.1

95

340.1

Vũ Thị Vân

2/8/1986

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.1

8.8

159

90

339

Phạm Thị Thơm

5/4/1996

Nữ

Thái Nguyên

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.87/10

TC

137.4

95

327.4

Nguyễn Văn Biên

12/5/1987

Nam

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.8

6.3

131

93

317

Trần Ngọc Hà

23/8/1991

Nữ

Yên Bái

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.5

6.7

132

90

312

Trần Thị Thu

14/3/1995

Nữ

Hà Tĩnh

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.1

7.3

144

80

304

Phạm Thị Huệ

27/10/1994

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.31

8.0

153.1

75

303.1

Chu Ngọc Ánh

2/3/1990

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.6

9.2

168

66

300

Dương Thu Hường

28/4/1988

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.0

6.8

138

80

298

Nguyễn Thị Hương

26/6/1993

Nữ

Nghệ An

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.31

8.0

153.1

70

293.1

Thiều Đức Tiến

12/5/1994

Nam

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.3

6.7

130

80

290

Lê Thị Hạnh

8/10/1982

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

5.97

5.66

116.3

80

276.3

Nguyễn Văn Hà

16/8/1993

Nam

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.8

7.7

155

60

275

Trần Thị Yến

5/8/1993

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

3.07/4

TC

153.5

55

263.5

Đinh Thị Phương Thảo

17/3/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.3

7.2

135

57.5

250

Đỗ Thanh Huyền

15/12/1997

Nữ

Hà Nội

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.78/10

TC

155.6

35

225.6

Nguyễn Thị Linh

20/4/1995

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

8.12/10

TC

162.4

15

192.4

Ngô Thị Hòa

18/4/1996

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.99/10

TC

139.8

20

179.8

Hoàng Việt Linh

16/11/1996

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

6.66/10

TC

133.2

22

177.2

Ngô Thị Hương

27/10/1997

Nữ

Vĩnh Phúc

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.15/10

TC

143

15

173

Nguyễn Thị Hường

3/4/1992

Nữ

Thái Bình

Điều dưỡng hạng IV

Không

7.01

8.75

157.6

0

157.6

KẾ TOÁN HẠNG III

Nguyễn Thị Hoa

30/10/1990

Nữ

Thái Bình

Kế toán hạng III

Không

3.34/4

TC

167

97.5

362

Đỗ Thị Bích Ngọc

9/7/1984

Nữ

Vĩnh Phúc

Kế toán hạng III

Không

6.10/10

TC

122

92.5

307

Nguyễn Xuân Cao

24/5/1994

Nam

Vĩnh Phúc

Kế toán hạng III

Không

3.15/4

TC

157.5

36

229.5

Tạ Thị Hồng Hạnh

16/3/1988

Nữ

Vĩnh Phúc

Kế toán hạng III

Không

2.92/4

TC

146

20.5

187

KẾ TOÁN HẠNG IV

Nguyễn Thị Hạnh

19/5/1990

Nữ

Vĩnh Phúc

Kế toán hạng IV

Không

6.9

8.55

154.5

93.5

341.5
Tags:

Bài viết khác

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010