SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:11  

KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Quê quán

Chuyên môn đào tạo

Ngạch VC dự tuyển

Ghi chú

I

Đủ điều kiện dự tuyển

 

 

 

 

 

1

Đinh Thị Dung

15/4/1988

Vân Xuân – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

2

Bùi Thị Hoa

28/02/1982

Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

3

Phạm Thị Thu Hằng

13/5/1988

Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

4

Hoàng Thị Hồng Lam

17/4/1992

Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

5

Dương Văn Tiến

15/02/1985

Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

6

Kiều Thị Thu Thủy

12/2/1979

Tam Đồng - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

7

Nguyễn Xuân Hải

22/10/1983

Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

8

Nguyễn Văn Thụ

19/12/1992

Tiền Châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

9

Nguyễn Quốc Huy

20/6/1989

Minh Vương - Đoan Hùng - Phú Thọ

Bác sỹ ngành Y khoa

Bác sỹ hạng III

 

10

Nguyễn Hữu Dũng

4/11/1988

Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội

Bác sỹ ngành Y khoa

Bác sỹ hạng III

 

11

Nguyễn Văn Sáu

18/4/1991

Mỹ Hào - Mỹ Lộc - Nam Định

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

Bác sỹ hạng III

 

12

Dương Thị Kim Dung

8/7/1993

Tam Hợp - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

13

Triệu Thu Trang

18/3/1992

TTr Lâm Thao, H.Lâm Thao, Phú Thọ

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

14

Nguyễn Thị Hương

28/01/1980

Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

15

Nguyễn Mạnh Cường

11/9/1981

Trung Kiên - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Bác sỹ Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

16

Nguyễn Thị Hương Linh

3/9/1993

An Hòa - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

17

Nguyễn Văn Hào

10/1/1974

Nghĩ Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định

Bác sỹ Y khoa

Bác sỹ hạng III

 

18

Nguyễn Văn Huân

20/02/1995

Kim Giang - Cẩm Bình - Hải Hưng

Kỹ Thuật hình ảnh Y học

Kỹ thuật viên hạng III

 

19

Trần Thị Ánh Nguyệt

7/8/1996

Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội

Kỹ Thuật PHCN

Kỹ thuật viên hạng III

 

20

Nguyễn Hòa Bình

13/11/1995

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Xét nghiệm Y học

Kỹ thuật viên hạng IV

 

21

Trần Ngọc Trâm

22/12/1995

Cẩm Quang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Xét nghiệm Y học

Kỹ thuật viên hạng IV

 

22

Phạm Duy Thái

4/7/1995

Thạch Khoán - Thanh Sơn - Phú Thọ

Kỹ thuật xét nghiệm

Kỹ thuật viên hạng IV

 

23

Lê Thị Quý Hòa

27/8/1986

Văn Khê - Mê Linh - Hà Nội

ĐD - Ch. Khoa xét nghiệm

Kỹ thuật viên hạng IV

 

24

Lê Thị Thu Hạnh

30/3/1993

Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

25

Trần Ngọc Hà

23/8/1991

Minh Quân – Trấn Yên – Yên Bái

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

26

Lỗ Thị Thùy

18/7/1989

Tự Lập – mê Linh – Hà Nội

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

27

Nguyễn Thị Thùy Dương

1/6/1995

Quất Lưu – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

28

Trần Thị Kim Oanh

5/10/1988

Nguyệt Đức – Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

29

Nguyễn Văn Biên

12/5/1987

Chu Phan – Mê Linh – Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

30

Phạm Thị Huệ

27/10/1994

Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

31

Dương Thu Hường

28/4/1988

Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

32

Trần Thị Thanh Tân

27/12/1987

Yến Mao - Thanh Thủy - Phú Thọ

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

33

Nguyễn Thị Cúc

21/4/1993

Tiền Châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

34

Lê Thị Hạnh

8/10/1982

Hồng Phương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

35

Trần Thị Thu

14/3/1995

Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

36

Nguyễn Thị Hường

3/4/1992

Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình

Cư nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

37

Nguyễn Thị Hương

26/6/1993

Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

38

Nguyễn Thị Phương Hoa

14/01/1993

Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

39

Chu Ngọc Ánh

2/3/1990

Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

40

Vũ Thị Vân

2/8/1986

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

41

Đinh Thị Phương Thảo

17/3/1988

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

42

Hoàng Việt Linh

16/11/1996

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

43

Nguyễn Văn Hà

16/8/1993

Liên Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

44

Phạm Thị Thơm

5/4/1996

Phú Cường - Đại Từ - Thái Nguyên

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

45

Ngô Thị Hòa

18/4/1996

Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

46

Nguyễn Thị Linh

20/4/1995

Bình Định – Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

47

Nguyễn Văn Tiến

9/6/1993

Tráng Việt – Mê Linh – Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

48

Đỗ Thanh Huyền

15/12/1997

Tiến Thắng - Mê Linh - Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

49

Trần Thị Yến

5/8/1993

Nam Viêm - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Cư nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

50

Ngô Thị Hương

27/10/1997

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

51

Thiều Đức Tiến

12/5/1994

Tuân Chính - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

52

Nguyễn Xuân Cao

24/5/1994

Cao Phong – Sông Lô – Vĩnh Phúc

Cử nhân Kế Toán

Kế toán hạng III

 

53

Nguyễn Thị Hoa

30/10/1990

An Đồng - Quỳnh Phụ - Thái Bình

CN Tài chính ngân hàng

Kế toán hạng III

 

54

Tạ Thị Hồng Hạnh

16/3/1988

Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh phúc

Cử nhân Kế Toán

Kế toán hạng III

 

55

Đỗ Thị Bích Ngọc

9/7/1984

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

CN Tài chính ngân hàng

Kế toán hạng III

 

56

Nguyễn Thị Hạnh

15/5/1990

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Kế toán

Kế toán hạng IV

 

II

Không đủ điều kiện       dự tuyển

 

 

 

 

 

01

Trương Thị Trang

17/11/1992

Ngũ Kiên – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

Sơ yếu lý lịch không có xác nhận, không có bản sao giấy khai sinh.
Tags:

Bài viết khác

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010