SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 2, 30/01/2023 | 15:54  

Giới thiệu tổng quan Bệnh viện

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

        Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc là Bệnh viện đa khoa hạng III với quy mô gường bệnh là 120 và tổng số cán bộ công nhân viên là trên 120 trong đó có 28 Bác sỹ.Là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Cục Y tế GGTVT, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Y tế GTVT, có chức năng khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho CBCNVC-LĐ thuộc ngành GTVT và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

        Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ cấu tổ chức:

        1. Các phòng chức năng:

                       1. Phòng kế hoạch tổng hợp

                       2. Phòng  Tổ chức - Hành chính

                       3. Phòng Tài chính kế toán

                       4. Phòng Điều dưỡng

        2. Các khoa chuyên môn:

                       1. Khoa Khám bệnh.

                       2. Khoa Ngoại tổng hợp

                       3. Khoa Nội tổng hợp

                       4. Khoa Cận lâm sàng

                       5. Khoa Dược và Trang thiết bị y tế

                       6. Khoa Hồi sức cấp cứu - Lọc máu.

                       7. Khoa Y học Cổ truyền

                       8. Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

                       9. Liên chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Mắt

                     10. Khoa Khám bệnh cơ sở II tại Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu phát triển và nguồn nhân lực của đơn vị có thể thành lập thêm một số khoa, phòng theo quy chế tổ chức của Bệnh viện đa khoa hạng III.
Tags:

Bài viết khác

  • Ban giám đốc
    Ban giám đốc

    Các thế hệ lãnh đạo của Bệnh viện qua các thời kỳ

  • Lịch sử hình thành
    Lịch sử hình thành
    Tiền thân của Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là Bệnh viện 8 được thành lập tại quyết định số 1532/QĐ/TC ngày 10 tháng 8 năm 1967 (Trích báo cáo tóm tắt lịch sử 47 năm hình

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010