SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 7, 02/12/2023 | 07:02  

Bệnh Viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng HĐLĐ

Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; Căn cứ nhu cầu về lao động của bệnh viện. Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng HĐLĐ với nội dung cụ thể như sau:

Vị trí việc làm tuyển dụng: Dược sỹ Đại học; số lượng: 01 người.

Loại hợp đồng dự kiến giao kết: Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Mức lương dự kiến: Theo hệ số bậc lương quy định tại NDD204/CP.

Điều kiện làm việc: Làm Dược sỹ thuộc khoa Dược của bệnh viện.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018 (thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 07, NĐ03/2014-CP).

Đại điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 0211.3870.937; 0912.332.219 (liên hệ trong giờ hành chính, không nhận hồ sơ qua trung gian).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

PHẠM THANH MINH
Tags:

Bài viết khác

© 2023. BVGTVT | Web Design www.cmBliss.com

0964931010