Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC 2016 (2)

   CỤC Y TẾ GTVT

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

  _______________

Số 543/CV-BVGTVTVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

               Vĩnh Phúc, ngày  11 tháng  11 năm 2016

 

 

Kính gửi:Báo Điện tử Vĩnh Phúc

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-CYT ngày 7/11/2016 của Cục Trưởng Cục Y tế GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc.

Để triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016, Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đề nghị Báo điện tử Vĩnh Phúc tạo điều kiện đăng thông báo tuyển dụng viên chức cho đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

         Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 15 viên chức (bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên khoa, bác sỹ Y học cổ truyền hạng III: 10 người, bác sỹ Y học dự phòng hạng III: 01 người, kỹ thuật viên Y chuyên ngành xét nghiệm hạng III: 01, Dược sỹ hạng III: 02 người, Chuyên viên hạng III: 01 người)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ  ngày 11/11/2016 đến  hết ngày 09/12/2016, trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc. (Địa chỉ:  Tiền châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc;  Điện thoại liên hệ:     MB: 02113. 870.  937; DĐ: 0912 321108; 0912  332 219)

Tệp đính kèm: Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, mọi thông tin chi tiết có tại trang thông tin điện tử của Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, (địa chỉ: benhviengiaothongvantai.vn) hoặc thông báo niêm yết tại trụ sở Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Thời gian phỏng vấn sát hạch đơn vị sẽ có thông báo cụ thể cho từng ứng viên.

Đơn vị xin chấp hành đầy đủ các quy định và nộp lệ phí đăng tin theo quy định của quý báo.

Xin trân trọng cảm ơn!

       Nơi nhận:                                               

                - Như trên;                                                                                                 GIÁM ĐỐC

                - Lưu: HSTD, VT, TCHC.                                        

 

 

                                                                                            Phạm Thanh Minh                                                

Lịch công tác tuần
Thư viện ảnh
    Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý PHCN1 PHCN dvyt
Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP