CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 1, 25/07/2021 | 16:13  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC TUYỂN DỤNG

 

Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Điều dưỡng viên làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Trình độ đào tạo: Điều dưỡng Trung học, Điều dưỡng Cao đẳng,

Loại hợp đồng dự kiến ký kết: Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Mức lương (tiền công) dự kiến: 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

Số lượngcần tuyển: 03 chỉ tiêu.

         Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 16/8/2019 đến khi nhận đủ hồ sơ.

         Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Mọi chi tiết liên hệ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính điện thoại số: 0211.3870.937; DĐ: 0912.332.219

* Lưu Ý:Chỉ nhận hồ sơ trực tiếp, trong giờ hành chính không qua trung gian.

 

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

 

 

Nguyễn Minh Tấn
Tags:

Bài viết khác

© 2020. BVGTVT

0964931010