CỤC Y TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

Hotline: 0964931010

Thứ 1, 25/07/2021 | 15:12  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

   CỤC Y TẾ GTVT

BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC

_______________________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

________________________________

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT Y X.QUANG

         

         Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc cần tuyển dụng:

  1. Đối tượng tuyển dụng: Kỹ thuật Y chuyên ngành X.Quang hệ cử nhân, hệ cao đẳng. Ưu tiên hệ chính quy học tại trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương.
  2. Chế độ tuyển dụng: Thực hiện theo Luật viên chức và Nghị định số 161/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức và một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi tuyển dụng  được bệnh viện cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn (nếu có nhu cầu), học phí và các khoản đóng góp trong quá trình học tập sẽ do bệnh viện đài thọ.

  1. Chế độ ưu đãi:

Về đơn vị công tác được hỗ trợ kinh phí điện, nước mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân.

Chế độ ưu đãi: Hàng tháng ngoài tiền lương = 1.000.000đ/tháng đối với Cử nhân Kỹ thuật Y X.Quang học tại Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Địa chỉ liên hệ: BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI VĨNH PHÚC

          Địa chỉ: Phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

          Số Điện thoại: 02113869337; Giám đốc: 0912 321 108, Trưởng phòng TCHC 0912 332 219.

                Rất mong được tiếp nhận các Kỹ thuật Y Xquang về bệnh viện công tác!

                     

 

 

 

 

 

 

 
Tags:

Bài viết khác

© 2020. BVGTVT

0964931010