Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
  • Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện

              Tiền thân của Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc là Bệnh viện 8 được thành lập tại quyết định số 1532/QĐ/TC ngày 10 tháng 8 năm 1967 (Trích báo cáo tóm tắt lịch sử 47 năm hình thành và phát triển của Bệnh viện - 2014).

Lịch công tác tuần
Thư viện ảnh
    Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý PHCN1 PHCN dvyt
Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP