Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Kế hoạch tuần

 

Kế hoạch trực

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T.HAI

(04 – 8)

8:00

* noi dung. 

PH.I

9:00

noi dung.

 

 

 

 

T.BA

(05 – 8)

8:30

* noi dung 

PH.I

 

  

 

T. TƯ

(06 – 8)

 

 

 

 

 

 

T.NĂM

(07 – 8)

 

 

 

 

 

 

T.SÁU

(08 – 8)

 

 

 

 

 

 

T. BẢY

(09 – 8)

 

 

 

  

  

 

C.NHẬT

(10 – 8)

 

 

 

 

  

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN

Lịch công tác tuần
Thư viện ảnh
    Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý PHCN1 PHCN dvyt
Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP