Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
  • Khoa Khám bệnh Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc

            Căn cứ Quyết định số 1341- QĐ - Bộ GTVT ngày 26/7/1990 cho phép Viện điều dưỡng 8 thuộc liên hiệp các xí nghiệp ô tô được thành lập phòng khám bệnh Đa khoa,  là tiền thân của Khoa Khám bệnh hiện nay.

Lịch công tác tuần
Thư viện ảnh
    Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý PHCN1 PHCN dvyt
Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP