Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth
KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Quê quán

Chuyên môn đào tạo

Ngạch VC dự tuyển

Ghi chú

I

Đủ điều kiện dự tuyển

 

 

 

 

 

1

Đinh Thị Dung

15/4/1988

Vân Xuân – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

2

Bùi Thị Hoa

28/02/1982

Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

3

Phạm Thị Thu Hằng

13/5/1988

Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

4

Hoàng Thị Hồng Lam

17/4/1992

Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

5

Dương Văn Tiến

15/02/1985

Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ ngành Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

6

Kiều Thị Thu Thủy

12/2/1979

Tam Đồng - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

7

Nguyễn Xuân Hải

22/10/1983

Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

8

Nguyễn Văn Thụ

19/12/1992

Tiền Châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

9

Nguyễn Quốc Huy

20/6/1989

Minh Vương - Đoan Hùng - Phú Thọ

Bác sỹ ngành Y khoa

Bác sỹ hạng III

 

10

Nguyễn Hữu Dũng

4/11/1988

Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội

Bác sỹ ngành Y khoa

Bác sỹ hạng III

 

11

Nguyễn Văn Sáu

18/4/1991

Mỹ Hào - Mỹ Lộc - Nam Định

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

Bác sỹ hạng III

 

12

Dương Thị Kim Dung

8/7/1993

Tam Hợp - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

13

Triệu Thu Trang

18/3/1992

TTr Lâm Thao, H.Lâm Thao, Phú Thọ

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

14

Nguyễn Thị Hương

28/01/1980

Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

15

Nguyễn Mạnh Cường

11/9/1981

Trung Kiên - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Bác sỹ Y đa khoa

Bác sỹ hạng III

 

16

Nguyễn Thị Hương Linh

3/9/1993

An Hòa - Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

 

17

Nguyễn Văn Hào

10/1/1974

Nghĩ Trung - Nghĩa Hưng - Nam Định

Bác sỹ Y khoa

Bác sỹ hạng III

 

18

Nguyễn Văn Huân

20/02/1995

Kim Giang - Cẩm Bình - Hải Hưng

Kỹ Thuật hình ảnh Y học

Kỹ thuật viên hạng III

 

19

Trần Thị Ánh Nguyệt

7/8/1996

Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội

Kỹ Thuật PHCN

Kỹ thuật viên hạng III

 

20

Nguyễn Hòa Bình

13/11/1995

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Xét nghiệm Y học

Kỹ thuật viên hạng IV

 

21

Trần Ngọc Trâm

22/12/1995

Cẩm Quang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Xét nghiệm Y học

Kỹ thuật viên hạng IV

 

22

Phạm Duy Thái

4/7/1995

Thạch Khoán - Thanh Sơn - Phú Thọ

Kỹ thuật xét nghiệm

Kỹ thuật viên hạng IV

 

23

Lê Thị Quý Hòa

27/8/1986

Văn Khê - Mê Linh - Hà Nội

ĐD - Ch. Khoa xét nghiệm

Kỹ thuật viên hạng IV

 

24

Lê Thị Thu Hạnh

30/3/1993

Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

25

Trần Ngọc Hà

23/8/1991

Minh Quân – Trấn Yên – Yên Bái

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

26

Lỗ Thị Thùy

18/7/1989

Tự Lập – mê Linh – Hà Nội

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

27

Nguyễn Thị Thùy Dương

1/6/1995

Quất Lưu – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

28

Trần Thị Kim Oanh

5/10/1988

Nguyệt Đức – Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

29

Nguyễn Văn Biên

12/5/1987

Chu Phan – Mê Linh – Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

30

Phạm Thị Huệ

27/10/1994

Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

31

Dương Thu Hường

28/4/1988

Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

32

Trần Thị Thanh Tân

27/12/1987

Yến Mao - Thanh Thủy - Phú Thọ

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

33

Nguyễn Thị Cúc

21/4/1993

Tiền Châu - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

34

Lê Thị Hạnh

8/10/1982

Hồng Phương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

35

Trần Thị Thu

14/3/1995

Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

36

Nguyễn Thị Hường

3/4/1992

Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình

Cư nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

37

Nguyễn Thị Hương

26/6/1993

Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

38

Nguyễn Thị Phương Hoa

14/01/1993

Đại Hưng - Mỹ Đức - Hà Nội

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

39

Chu Ngọc Ánh

2/3/1990

Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

40

Vũ Thị Vân

2/8/1986

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Điều dưỡng Trung học

Điều dưỡng hạng IV

 

41

Đinh Thị Phương Thảo

17/3/1988

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

42

Hoàng Việt Linh

16/11/1996

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

43

Nguyễn Văn Hà

16/8/1993

Liên Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

44

Phạm Thị Thơm

5/4/1996

Phú Cường - Đại Từ - Thái Nguyên

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

45

Ngô Thị Hòa

18/4/1996

Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

46

Nguyễn Thị Linh

20/4/1995

Bình Định – Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

47

Nguyễn Văn Tiến

9/6/1993

Tráng Việt – Mê Linh – Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

48

Đỗ Thanh Huyền

15/12/1997

Tiến Thắng - Mê Linh - Hà Nội

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

49

Trần Thị Yến

5/8/1993

Nam Viêm - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Cư nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

50

Ngô Thị Hương

27/10/1997

Phúc Thắng - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

 

51

Thiều Đức Tiến

12/5/1994

Tuân Chính - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Y sỹ chuyển đổi ĐD

Điều dưỡng hạng IV

 

52

Nguyễn Xuân Cao

24/5/1994

Cao Phong – Sông Lô – Vĩnh Phúc

Cử nhân Kế Toán

Kế toán hạng III

 

53

Nguyễn Thị Hoa

30/10/1990

An Đồng - Quỳnh Phụ - Thái Bình

CN Tài chính ngân hàng

Kế toán hạng III

 

54

Tạ Thị Hồng Hạnh

16/3/1988

Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh phúc

Cử nhân Kế Toán

Kế toán hạng III

 

55

Đỗ Thị Bích Ngọc

9/7/1984

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

CN Tài chính ngân hàng

Kế toán hạng III

 

56

Nguyễn Thị Hạnh

15/5/1990

Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Cao đẳng Kế toán

Kế toán hạng IV

 

II

Không đủ điều kiện       dự tuyển

 

 

 

 

 

01

Trương Thị Trang

17/11/1992

Ngũ Kiên – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc

Bác sỹ YHCT

Bác sỹ hạng III

Sơ yếu lý lịch không có xác nhận, không có bản sao giấy khai sinh.

 

Lịch công tác tuần
Thư viện ảnh
    Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý Hòm thư góp ý PHCN1 PHCN dvyt
Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP